mål C-432/04: Talan mot Edith Cresson väckt den 7 oktober 2004 av Europeiska gemenskapernas kommission