Kommissionens beslut av den 07/04/2005 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3721 - STORA ENSO / SCALDIA / PDF) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)