Predmet C-385/13: Presuda Suda (šesto vijeće) od 6. studenoga 2014. – Republika Italija protiv Europske komisije (Žalba — Europski fondu za regionalni razvoj (ERDF) — Regionalni operativni program (ROP) 2000.-2006. za regiju Campania — Uredba (EZ) br. 1260/1999 — Članak 32. stavak 3. prvi podstavak točka (f) — Postupak radi utvrđenja povrede protiv Talijanske Republike u odnosu na gospodarenje otpadom u Regiji Campania — Odluka o neizvršenju privremenih plaćanja u odnosu na mjere ROP-a koji se odnosi na gospodarenje i zbrinjavanje otpada)