Skriftlig fråga E-2158/05 från Alyn Smith (Verts/ALE) till kommissionen. Den europeiska filmindustrin