Domstolens dom (första avdelningen) den 9 mars 2006. # Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. # Fördragsbrott - Euratomfördraget - Tillämpningsområde - Direktiv 89/618/Euratom - Hälsoskydd - Joniserande strålning - Användning av kärnenergi för militära ändamål - Reparation av en atomdriven ubåt. # Mål C-65/04. TITJUR kommissionen mot Förenade kungariket