Kommissionens beslut av den 08/01/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7793 - LONE STAR FUND IX / MRH) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)