Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2127 av den 16 december 2020 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/541 om likvärdighet hos det regelverk och tillsynssystem som gäller för godkända börser och erkända marknadsplatsoperatörer i Singapore i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (Text av betydelse för EES)