Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik på flyglinjer inom Grekland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 (Text av betydelse för EES)