Skriftlig fråga E-3341/05 från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till kommissionen. Fågelinfluensan