Vec T-293/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. januára 2020 – Lotyšsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Spoločná politika rybolovu – Parížska zmluva o súostroví Špicbergy (Nórsko) – Možnosti lovu kraba snežného v okolí oblasti Svalbard (Nórsko) – Nariadenie (EÚ) 2017/127 – Plavidlá zaregistrované v Únii, ktorým bolo povolené vykonávať rybolov – Zadržanie lotyšského plavidla – Článok 265 ZFEÚ – Výzva na konanie – Prijatie stanoviska Komisiou – Akt, ktorý nevyvoláva záväzné právne účinky – Neprípustnosť“)