Kohtuasi T-293/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2020. aasta määrus – Läti versus komisjon (Tühistamishagi – Ühine kalanduspoliitika – Pariisi leping Teravmägede saarestiku (Norra) kohta – Lumekrabi püügivõimalused Svalbardi piirkonna (Norra) ümbruses – Määrus (EL) 2017/127 – Euroopa Liidus registreeritud laevad, millel on luba kala püüda – Läti laeva kinnipidamine – ELTL artikkel 265 – Meetmete võtmise nõue – Komisjoni seisukohavõtt – Akt, millel puuduvad siduvad õiguslikud tagajärjed – Vastuvõetamatus)