Дело T-293/18: Определение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — Латвия/Комисия (Жалба за отмяна — Обща политика в областта на рибарството — Договорът от Париж за архипелага Шпицберген (Норвегия) — Възможности за улов на снежен краб в зоната на Свалбард (Норвегия) — Регламент (ЕС) 2017/127 — Регистрирани в Съюза кораби, които имат право да извършват риболов — Задържане на латвийски кораб — Член 265 ДФЕС — Покана за предприемане на действия — Изразяване на становище от Комисията — Акт, който не поражда задължителни правни последици — Недопустимост)