Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2236 av den 12 december 2016 om angivande av de tekniska egenskaperna för 2018 års ad hoc-modul om möjligheten att förena arbete och familjeliv (Text av betydelse för EES )$