Skriftlig fråga E-4266/06 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Vanvård av fångar i Turkiet