Διάταξη του Πρωτοδικείου της 23ης Νοεμβρίου 1999 στην υπόθεση Τ-173/98, Unión de Pequeños Agricultores κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Προδήλως απαράδεκτη προσφυγή)