Förstainstansrättens beslut av den 23 november 1999 i mål T-173/98: Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd (Uppenbart att talan skall avvisas)