Kohtuasi T-723/18: Üldkohtu 3. märtsi 2021. aasta otsus – Barata versus parlament (Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Kvalifitseerimismenetlus – Koolituskavas osalema lubatud ametnike lõplikust nimekirjast väljajätmine – Personalieeskirjade artikkel 45a – Tühistamishagi – Edastamine tähtkirjaga – Personalieeskirjade artikkel 26 – Tähitud postisaadetis, mille saaja jätab välja võtmata – Hagi esitamise tähtaja algus – Vastuvõetavus – Põhjendamiskohustus – Õigus olla ära kuulatud – Hea halduse põhimõte – Proportsionaalsus – Keeltekasutuse kord)