Věc T-723/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. března 2021 – Barata v. Parlament („Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Certifikační řízení – Vyloučení z konečného seznamu úředníků oprávněných k účasti ve vzdělávacím programu – Článek 45a služebního řádu – Žaloba na neplatnost – Sdělení doporučeným dopisem – Článek 26 služebního řádu – Poštovní zásilka, kterou si adresát nevyzvedl – Počátek běhu lhůty pro podání žaloby – Přípustnost – Povinnosti uvést odůvodnění – Právo být vyslechnut – Zásada řádné správy – Proporcionalita – Jazykový režim“)