Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1025 av den 24 juni 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1342/2008 vad gäller definitionen av redskapsgrupper för bomtrålar i vissa geografiska områden$