Meddelande från kommissionen - Skydd av Gemenskapernas ekonomiska intressen och kampen mot bedrägerier - Årlig rapport 2003 {SEK(2004)1058} {SEK(2004)1059}