Popravek Odločbe Sveta 2003/862/ES z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra na tiste države članice, ki niso sprejele evra kot svoje enotne valute ( UL L 325, 12.12.2003, str. 45 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 242)