Kommissionens förordning (EG) nr 1524/2005 av den 20 september 2005 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget