Skriftlig fråga E-0683/05 från Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) till kommissionen. En sjö i ett landskapsskyddsområde i Havel råkar i farozonen till följd av stöd från europeiska strukturfonder till bygget av fritidshus (pålbyggnader)