Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Mellan ett transeuropeiskt supernät och lokala energiöar – rätt blandning av decentraliserade lösningar och centraliserade strukturer för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar energiomställning (yttrande på eget initiativ)