Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4385 — HSBC/Lamda/Olympia Village) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst