Skriftlig fråga E-1181/10 från Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) till kommissionen. Kränkning av EU-bestämmelser i Corcubións havsvik (Galicien, Spanien)