Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane [COM(2018) 339 final – 2018/0171 (COD)]