Mål T-417/04: Förstainstansrättens beslut av den 12 mars 2007 – Regione autonoma Friuli-Venezia mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Förordning (EG) nr 1429/2004 – Jordbruk – Gemensam organisation av vinmarknaden – Ordning för användning av namn på olika druvsorter och synonymer till dessa – Begränsad användning i tiden – Talan väckt av en inomstatlig enhet – Personer som är individuellt berörda – Avvisning)