Kommissionens förordning (EG) nr 714/2005 av den 12 maj 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker