Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA#Článek 157(bývalý článek 141 Smlouvy o ES)