mål T-37/06: Talan väckt den 7 februari 2006 – MEGGLE Aktiengesellschaft mot harmoniseringsbyrån