Mål T-44/20: Överklagande ingett den 27 januari 2020 – Chanel mot EUIPO – Huawei Technologies (återgivning av en cirkel med två sammanflätade båglinjer)