Zadeva T-44/20: Tožba, vložena 27. januarja 2020 – Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Upodobitev kroga, ki vsebuje dve prepleteni krivulji)