Predmet T-44/20: Tužba podnesena 27. siječnja 2020. – Chanel protiv EUIPO-a – Huawei Technologies (Prikaz kruga koji sadržava dvije isprepletene krivulje)