Skriftlig fråga E-1961/05 från Kathy Sinnott (IND/DEM) till kommissionen. Telekommunikationsmaster