Mål T-209/14: Talan väckt den 31 mars 2014 – Bopp mot harmoniseringsbyrån (figurmärke föreställande en åttakantig grön ram)