YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) Föredragande av yttrande: Tomas Tobé