Skriftlig fråga E-009356/11 János Áder (PPE) till kommissionen. Pilotprojekt om ambrosia