Kommissionens förordning (EG) nr 703/2005 av den 4 maj 2005 om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under år 2004 och av ett fast förskottsbelopp för år 2005