Mål T-87/16: Talan väckt den 26 februari 2016 – Eurofast mot kommissionen