Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/589 z 9. apríla 2021, ktorým sa tristodvadsiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá’iš) a al-Káida