Cauza T-784/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – William Hill și William Hill Organization/Comisia