kohtuasi T-784/19: 12. novembril 2019 esitatud hagi – William Hill ja William Hill Organization versus komisjon