Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10193 — OTPP/IFM/Enwave Energy Canada) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 129/03