Skriftlig fråga E-0913/06 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Skattefri reservfond