Kommissionens beslut av den 15 juli 1994 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av tjursperma från tredje land (94/577/EG)