Uredba Komisije (ES) št. 416/2004 z dne 5. marca 2004 o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 in Uredbe (ES) št. 1535/2003 zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji