Komisijos reglamentas (EB) Nr. 416/2004 2004 m. kovo 5 d. nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 ir Reglamento (EB) 1535/2003 taikymu dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą