Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - DEL FYRA: TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER - AVDELNING IV: ANDRA BESTÄMMELSER - Artikel 36