KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3206/91 av den 31 oktober 1991 om ansökningar om medeltilldelning samt utbetalning av förskott och restbelopp i samband med stöd beviljat av utvecklingssektionen vid EUGFJ till handlingsprogram för investeringar som förbättrar villkoren för bearbetning och saluföring av jord- och skogsbruksprodukter